Kategori Barnets rettigheter

Barns rettigheter
Barnets rettigheter

Barns rettigheter

Rett til å ha en familie, et navn, å leke, studere ... Se ethvert barn har rett til et hjem der de kan dyrke familiebånd og vokse med verdighet. Barn må leve i et sunt og rent miljø, og foreldre må garantere det. Alle gutter og jenter har rett til liv, rett til å bli født, og myndigheter må gjøre alt for å sikre deres overlevelse og utvikling. .

Les Mer

Barnets rettigheter

10 grunnleggende rettigheter for barn

I 1990 trådte barnekonvensjonen i kraft, som ikke er noe annet enn en traktat som inkluderer alle barns rettigheter. Fra det øyeblikket ble det gitt en ny visjon om barn som subjekter som også hadde sine rettigheter til å respektere og oppfylle. Fordi de er barn, har de ikke færre rettigheter enn voksne, selv om de ikke selv kjenner eller kan forsvare seg, det er rettigheter i barndommen basert på prinsippene om ikke-diskriminering, barnets interesse, retten til liv og deltakelse i situasjoner som berører dem.
Les Mer
Barnets rettigheter

Barns rettigheter

Rett til å ha en familie, et navn, å leke, studere ... Se ethvert barn har rett til et hjem der de kan dyrke familiebånd og vokse med verdighet. Barn må leve i et sunt og rent miljø, og foreldre må garantere det. Alle gutter og jenter har rett til liv, rett til å bli født, og myndigheter må gjøre alt for å sikre deres overlevelse og utvikling. .
Les Mer